Đại lý 2023
Banner 0
Banner 1
Banner 2
Banner 5

NSK đã tham gia và chinh phục nhiều thách thức kỹ thuật trong nhiều năm qua. Chúng tôi làm việc với các khách hàng trên toàn thế giới nhằm phát triển các giải pháp hiệu quả. Chúng tôi phát triển các sản phẩm hiệu năng cao thông qua việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu trên toàn thế giới. NSK đã và sẽ tiếp tục tạo ra các sản phẩm hàng đầu, tận dụng các giá trị cốt lõi trong công nghệ bôi trơn, công nghệ vật liệu và công nghệ phân tích… để đáp ứng các nhu cầu liên tục biến đổi của thực tế.

0982218330